วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เรียนรู้...ที่จะ 'รัก'‘รัก’ คือ อะไร …. ? ต่างคน ต่างคิด ต่างความหมาย
‘รัก’ เพราะ … ? รักเพราะรัก มากมาย หลายเหตุผล
‘รัก’ ใคร …. ? รักเพียงแค่ … ใครบางคน
แล้ว ‘รัก’ เรา นั้นหล่ะ เป็นเช่นไร ……

วันนี้ ความรัก ของเรา คืออะไร แล้วใคร คือคนที่เรารัก ….
เพื่อนสนิท … มิตรสหาย … คนที่ดีกับเรา
หรือ… คนที่คิดร้ายเรา ?

เคยได้ยินคำกล่าวเหล่านี้ไหม ….

‘แม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่าน จะได้บำเหน็จอะไร
ถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ’ (มัทธิว 5:46)

‘ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว
ท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า
ถึงคนต่างชาติก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ’ (มัทธิว 5:47)
มันคงจะยาก…ที่จะบอกใจ ว่าให้รักคนที่เราไม่ชอบหน้า
มันคงจะยากยิ่งกว่า…ที่จะบอกใจ ว่าให้รักคนที่เราเป็นศัตรู
และ มันคงจะยากที่สุด …ที่จะบอกใจ ให้รักคนที่ทำร้ายเรา

‘แต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่า
จงรักศัตรูของท่าน จงทำดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน’ (ลูกา 6:27)
‘จงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด
เพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์’
(โคโลสี 3:14)
เราจะทำได้ ดังเช่น พระคริสต์ ….ไหม ?

ขอความรักของพระคริสต์ เปลี่ยนแปลงเราเถิด …
ให้วันนี้ เราเรียนรู้ …ให้วันนี้ เราดำเนินชีวิตไปให้ถึง …ซึ่งความสมบูรณ์


ให้วันนี้ เรากลับไปสู่ความรักดั้งเดิมของพระองค์


หรืออย่างน้อย ก็อย่าให้เรา มีส่วนทำให้
ความรักนั้น … เยือกเย็นลง (มัทธิว 24:12 )

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นี่คือเวลา .... เวลาแห่งการอธิษฐาน


ในปี 1650 เยเรมีย์ เทเลอร์ ได้เขียนหนังสือชื่อ
“กฏและการกระทำของชีวิตที่บริสุทธิ์ (The Rules and Exercises of Holy Living)”
เขากล่าวเกี่ยวกับการอธิษฐานว่า


“พระคริสต์ทรงมอบฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานไว้ในมือมนุษย์
และคำอธิษฐานของมนุษย์ได้ช่วยให้เมืองและอาณาจักรต่างๆ รอดพ้นจากความพินาศ
คำอธิษฐานได้ชุบคนตายเป็นขึ้นสู่ชีวิต
ได้หยุดความรุนแรงของเพลิงที่เผาผลาญ
ได้ปิดปากของสัตว์ร้าย
ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของธรรมชาติ
ได้ทำให้ฝนตกในอียิปต์ และทำให้น้ำในทะเลแห้งผาก
คำอธิษฐานปกครองเหนือพระทั้งปวง
ได้หยุดดวงอาทิตย์ไม่ให้เคลื่อนไปและทำให้ดวงจันทร์หยุดโคจร
คำอธิษฐานทำให้การทนทุกข์ทรมานและความอ่อนแอของเรา
เป็นมิตรกับความรุนแรงของการทรมานและการข่มเหง
คำอธิษฐานทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย
และจัดหาทุกสิ่งที่เราต้องการและยังขาดอยู่นั้นให้แก่เรา”วันนี้ ...

ขออย่าหยุดยั้ง และ เหินห่าง …
อย่าให้การอธิษฐาน นั้นไกลห่างจากชีวิตของเรา …
เพราะวันนี้ ...
อาจจะมีช่องว่างเล็กๆ ช่องหนึ่ง ที่คอยให้เราเป็นผู้เริ่ม…
เริ่มที่จะ … อธิษฐาน
เพียง ข้อความสั้นๆ ที่วิงวอนจากหัวใจ …
เพียง ข้อความสั้นๆ ที่เต็มล้นด้วยความเชื่อ …
เพียง แค่เป็นคน คนนั้น ที่มีใจ …. ‘อธิษฐาน’
ก็สามารถอุดช่องว่างเล็กๆ … นั้นได้
เพียงเราเริ่มต้น ... 'อธิษฐาน'
แล้ววันสุดท้ายมาถึง …
เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา
จะพบว่า …
ที่ตรงช่องว่าง … ช่องนั้น
ยังคงมีเรา..
เป็นผู้ที่หยัดยืน ...
…. และทำบางสิ่ง
… สิ่งที่เป็นชีวิต ...
… ชีวิตแห่งการอธิษฐาน

… และนี่คือ เวลา …

“เวลาแห่งการอธิษฐาน ”


... และคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้น มีพลังมากและเกิดผล" (ยากอบ 5:16)