วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นี่คือเวลา .... เวลาแห่งการอธิษฐาน


ในปี 1650 เยเรมีย์ เทเลอร์ ได้เขียนหนังสือชื่อ
“กฏและการกระทำของชีวิตที่บริสุทธิ์ (The Rules and Exercises of Holy Living)”
เขากล่าวเกี่ยวกับการอธิษฐานว่า


“พระคริสต์ทรงมอบฤทธิ์อำนาจของการอธิษฐานไว้ในมือมนุษย์
และคำอธิษฐานของมนุษย์ได้ช่วยให้เมืองและอาณาจักรต่างๆ รอดพ้นจากความพินาศ
คำอธิษฐานได้ชุบคนตายเป็นขึ้นสู่ชีวิต
ได้หยุดความรุนแรงของเพลิงที่เผาผลาญ
ได้ปิดปากของสัตว์ร้าย
ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของธรรมชาติ
ได้ทำให้ฝนตกในอียิปต์ และทำให้น้ำในทะเลแห้งผาก
คำอธิษฐานปกครองเหนือพระทั้งปวง
ได้หยุดดวงอาทิตย์ไม่ให้เคลื่อนไปและทำให้ดวงจันทร์หยุดโคจร
คำอธิษฐานทำให้การทนทุกข์ทรมานและความอ่อนแอของเรา
เป็นมิตรกับความรุนแรงของการทรมานและการข่มเหง
คำอธิษฐานทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย
และจัดหาทุกสิ่งที่เราต้องการและยังขาดอยู่นั้นให้แก่เรา”วันนี้ ...

ขออย่าหยุดยั้ง และ เหินห่าง …
อย่าให้การอธิษฐาน นั้นไกลห่างจากชีวิตของเรา …
เพราะวันนี้ ...
อาจจะมีช่องว่างเล็กๆ ช่องหนึ่ง ที่คอยให้เราเป็นผู้เริ่ม…
เริ่มที่จะ … อธิษฐาน
เพียง ข้อความสั้นๆ ที่วิงวอนจากหัวใจ …
เพียง ข้อความสั้นๆ ที่เต็มล้นด้วยความเชื่อ …
เพียง แค่เป็นคน คนนั้น ที่มีใจ …. ‘อธิษฐาน’
ก็สามารถอุดช่องว่างเล็กๆ … นั้นได้
เพียงเราเริ่มต้น ... 'อธิษฐาน'
แล้ววันสุดท้ายมาถึง …
เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา
จะพบว่า …
ที่ตรงช่องว่าง … ช่องนั้น
ยังคงมีเรา..
เป็นผู้ที่หยัดยืน ...
…. และทำบางสิ่ง
… สิ่งที่เป็นชีวิต ...
… ชีวิตแห่งการอธิษฐาน

… และนี่คือ เวลา …

“เวลาแห่งการอธิษฐาน ”


... และคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้น มีพลังมากและเกิดผล" (ยากอบ 5:16)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น