วันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2555

คิด ?

โลกทัศน์ ความคิด มุมมอง .... คือสิ่งที่บอกความเป็นเรา

คิด คิด แล้วก็คิด ... เรากำลังคิดอะไรอยู่ เป็นไปตามหลักพระคัมภีร์แค่ไหน ?

ฟังดูซีเรียส จริงจัง ... แต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้อง 'หยุด' แล้ว 'นิ่ง' คิดกันบ้างอะไรบ้าง....

"พระเยซูจะทำอย่างไรถ้าอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับฉันตอนนี้" คำถามนี้ เป็นคำถามหนึ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มหนึ่ง ..

นั่นซิ ... พระเยซูจะคิดอย่างไร และจะทำอย่างไร ถ้าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับเรา ..


สิ่งนี้คงจะเปิดค้นหาเป็นข้อความในพระคัมภีร์ที่จะบอกเราชัดๆ ตรงๆ ชัวร์ๆ ให้เราทำตาม คงจะหาไม่เจอสำหรับเรื่องบางเรื่อง


แต่พระเยซูได้บอกเป็นวิธี เป็นแบบอย่าง และเป็นคำเตือนสติต่อสาวกของพระองค์ ....


ที่เราสามารถเรียนรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตของเราได้


จากเรื่องเล่าเหตุการณ์ชีวิตของพระเยซูนั้น ไ้ด้มีองค์ประกอบ 4 อย่าง ที่ช่วยให้เราได้ 'คิด' เหมือนกับที่พระองค์ 'คิด' ได้ ดังนี้


1. รากฐาน : เมื่อพระองค์ทรงสั่งสอนเหล่าสาวก พระองค์ได้ทรงวางคำสอนบนหลักการพระคัมภีร์ที่เป็น ' แก่นแท้ ' • รากฐานความคิด รากฐานการกระทำ เราชัดเจนแค่ไหน ?

 • เราสามารถเป็นคนที่ไม่ประนีประนอมต่อความไม่ถูกต้องเหมือน JC ได้หรือเปล่า

 • เราสามารถจะเป็นคนที่ตัดสินใจอยู่บนความถูกต้องได้แค่ไหน ?

2. ความแน่วแน่ : ความแน่วแน่เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ เหมือนที่พระองค์ทรงรักษาไว้ ... "เพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อกระทำตามความประสงค์ของเราเอง แต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา"


 • เราคงมีความมุ่งมั่นที่จะทำบางอย่างเพื่อพระคริสต์ แต่ก็คงมีบางเวลาที่วางสิ่งเหล่านั้นไว้ แล้วหันไปทำบางสิ่งบางอย่างแทน

 • หลายครั้งเราอาจตั้งใจที่กระทำ แต่โดนสิ่งรบกวน เราก็หยุด .... เพราะไม่แน่ใจในสิ่งที่กำลังทำ

 • 'อธิษฐาน อธิษฐาน อธิษฐาน ขอการทรงนำ' นั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงทำ

3. เครื่องกรอง : พระเยซูทรงตัดสินใจแตกต่างจากบรรทัดฐานทั่วไป เพราะพระองค์ทรงกรองข้อมูลผ่านความคิด อารมณ์และตะแกรงฝ่ายวิญญาณที่ต่างกัน


 • ดังเช่น คำเทศนาบนภูเขา ที่พระองค์ทรงท้าทายความคิดของคนโดยการเตือนให้เขารำลึกถึง...

 • สำรวจชีวิต สำรวจความคิดว่า..เครื่องกรองในชีวิตเรานั้นยังทำงานได้ดีแค่ไหน ?

4. ความเชื่อ : ความเชื่อของพระเยซูคือการที่พระองค์ถวายพระเกียรติพระเจ้าและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านพระองค์


 • ความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผล

 • และบ่อยครั้งที่ เรานั้นรู้ว่าอะไรถูก แต่ล้มเหลวไม่ได้ทำสิ่งที่รู้นั้น ...

 • ดังนั้น เชื่อ และ ทำตามน้ำพระทัย ...เท่านั้น คือ ความเชื่อแบบพระเยซู


แล้วในมุมมองกลับกัน .. "ฉันจะทำอย่างไรถ้าอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับพระเยซูตอนนั้น" ..

เหตุการณ์ต่างๆ ที่พระองค์ทรงถูกทดลองใจ เหตุการณ์ที่ต้องสั่งสอนสาวกของพระองค์

เหตุการณ์เมื่อถูกพิพากษาประหารชีวิต และอีกหลายๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์

ถ้า ... เป็นเรา ... ณ เวลานั้น เราจะก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น