วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

'เรียก' หรือ 'เลือก'

--  มีคนมากมายที่พระเจ้า 'เรียก' แต่มีเพียงไม่กี่คนที่พระเจ้า 'เลือก'   --


หลายครั้ง ได้เป็นคนหนึ่ง ที่พระเจ้า 'เรียก'

และหลายครั้งเช่นกัน ที่บอกกล่าวออกไปว่า 'รอก่อนนะ ยังไม่พร้อม'

เลยกลายเป็นคนคนนั้น ที่พระเจ้า 'ไม่เลือก'


หลังจากนั้นก็กลับไปอธิษฐานว่า 'พระเจ้าขอทรงใช้ข้าพระองค์เถิด....'

แล้วเสียงหนึ่งได้เข้ามาในความคิดว่า 'เราเรียกเจ้าแล้ว แต่เจ้าคิดเอง เออเอง ตัดสินใจเอง ว่าทำไม่ได้หรอก ไว้ก่อน ให้พร้อมกว่านี้ก่อนนะ'

อืมม.... นั่นซินะ หลายครั้ง  เราจำกัดการทรงเรียกของพระเจ้า

ด้วยความคิดของตัวเราเอง

จนเราพลาด ที่จะได้มีส่วนในการทำอะไรบางอย่าง

พลาดที่จะเป็นคนนั้น ที่พระเจ้า 'เลือก' ให้เป็นพระพรต่อคนอื่น

พลาดที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการณ์ของพระเจ้า

สิ่งดีๆ มากมาย
ที่พระองค์ประทานให้ข้า
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทำอะไร

ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่ จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไร

ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
กำหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย

ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ
ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน

ขอพระองค์ใช้เรา
ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
ส่องนำทางผู้คนมากมายนับล้านคน
1 ความคิดเห็น: